Strzelce, dnia 15.12.2011r.

 

GK.- OŚ 6220.20.2011

                         

 

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania na środowisko

 

       Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 15.12.2011r. zostało wydane postanowienie znak :GK. - OŚ. 6220.20.2011 zmieniające postanowienie Wójta Gminy Strzelce z dnia 14.11.2011r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1250 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Klonowiec Stary działka nr ewid. 127 i 129, gmina Strzelce. Zmiana dotyczy objęcia oddziaływaniem rotora dwóch dodatkowych działek o numerach ewidencyjnych 125 i 130 Obręb Klonowiec Stary.

 

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Strzelce w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

          

                                                                                      Wójt

                                                                             /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

               

Otrzymują:

1. Wnioskodawca – Pan Radosław Dreko

2. Strony postępowania administracyjnego w drodze obwieszczenia

3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4. A/a

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-12-16 10:00:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-16 10:00:18
  • Liczba odsłon: 257
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030623]

przewiń do góry