Strzelce, dnia 01.09.2011r.

 

GK.-OŚ.6220.17.2011

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

   Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Urząd Gminy Strzelce zawiadamia, iż w dniu 31.08.2011r. wpłynęło odwołanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ul. Roosvelta 9, 90-056 Łódź od decyzji z dn 01.08.2011 r. (Znak: GK.-OŚ.6220.17.2011) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na podpowierzchniowej eksploatacji kopaliny pospolitej udokumentowanej jako złoże kopaliny pospolitej udokumentowanej jako złoże kruszywa naturalnego „Zgórze” w kat. C1 w miejscowości Zgórze, gm. Strzelce, pow. kutnowski, na działkach ewidencyjnych nr: 38/3 i 40/3.

Odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane za pośrednictwem Wójta Gminy Strzelce do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach.

 

Z treścią dokumentacji można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

                                                                                                                                                Zastępca Wójta

                                                                                                                                                /-/ Ewa Zielak

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymuje :

 

1.Pan Jacek Wojtalewicz, zam. Góry Małe 32, 09 - 530 Gąbin

2.Pani Wiesława Wojtalewicz, zam. Góry Małe 32, 09 - 530 Gąbin

3.Pan  Piotr Stanisławski, zam. Miksztal 28, 99 -350 Nowe Ostrowy – kurator spadku po Panu Antonim Malickim, ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego w Kutnie I Wydział Cywilny z dnia 26 maja 2011 roku Sygn. akt  I Ns 609/10 (prawomocne z dniem 16 czerwca 2011 roku)

4.Pan Jacek Postolski, zam. ul. Tarnowskiego 40 m. 73, 99 - 300 Kutno

5.Pan Kazimierz Postolski, zam. ul. Tarnowskiego 40 m. 73, 99 - 300 Kutno

6.Pan Dariusz Przyłudzki, Wieszczyce 6A, 99 - 307 Strzelce

7.Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. Roosevelta 9, 90 - 056 Łódź

8.Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Kutnie, ul. Witosa 1, 99 - 300 Kutno

9.Gmina Strzelce, ul. Leśna 1, 99 - 307 Strzelce

10.                    Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

11.                                     a/a

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-09-05 14:38:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-05 14:38:44
  • Liczba odsłon: 243
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030589]

przewiń do góry