Strzelce, dnia 01.08.2011r.

 

GK. - OŚ.6220.17.2011

 

 

 

 ZAWIADOMIENIE

                                                                                       

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

           Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

 

  zawiadamiam

 

że w dniu 01.08.2011roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na :"podpowierzchniowej eksploatacji kopaliny pospolitej udokumentowanej jako złoże kruszywa naturalnego "ZGÓRZE" w kat. C1  w miejscowości Zgórze, gmina Strzelce, powiat kutnowski, na działkach o numerach ewidencyjnych 38/3 i 40/3”.

    
  Z treścią decyzji oraz dokumentacją spra
wy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kutnie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce, pokój nr 10, w godzinach urzędowania (tj. od 7.00 do 15.00).


Na przedmiotową decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach  za pośrednictwem  Wójta Gminy Strzelce  w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

 

                                                                                                            Zastępca Wójta

                                                                                                            /-/ Ewa Zielak

 

Otrzymują:

 

1.                       Wnioskodawca - Pan Jacek Wojtalewicz, zam. Góry Małe 32, 09 - 530 Gąbin

2.                       Pani Wiesława Wojtalewicz, zam. Góry Małe 32, 09 - 530 Gąbin

3.                       Pan Piotr Stanisławski, zam. Miksztal 28, 99 -350 Nowe Ostrowy – kurator spadku po Panu Antonim Malickim, ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego w Kutnie I Wydział Cywilny z dnia 26 maja 2011 roku Sygn. akt  I Ns 609/10 (prawomocne z dniem 16 czerwca 2011 roku)

4.                       Pan Jacek Postolski, zam. ul. Tarnowskiego 40 m. 73, 99 - 300 Kutno

5.                       Pan Kazimierz Postolski, zam. ul. Tarnowskiego 40 m. 73, 99 - 300 Kutno

6.                       Pan Dariusz Przyłudzki, Wieszczyce 6A, 99 - 307 Strzelce

7.                       Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. Roosevelta 9, 90 - 056 Łódź

8.                       Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Kutnie, ul. Witosa 1, 99 - 300 Kutno

9.                       Gmina Strzelce, ul. Leśna 1, 99 - 307 Strzelce

10.                   Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

11.                                     a/a

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-05 09:15:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-05 09:15:47
  • Liczba odsłon: 162
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030495]

przewiń do góry