Strzelce, dnia 23.05.2011r.

 

GK. - OŚ 6620.11.2011

                         

 

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny   oddziaływania na środowisko

 

         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 19 60 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 23.05.2011r. zostało wydane postanowienie znak : GK. - OŚ. 6620.11.2011 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasku) „Zgórze – Wola Raciborowska” w kat. C 1 w miejscowości Zgórze, gmina Strzelce na terenie działek oznaczonych następującymi nr ewid. : 45/1, 49/1, 50, 51/1, 52, 53/1, 54/3, 55, 57/1, 57/2, 58, 59, 60/1, 66/1, 68/1, 71/1, 74/1, 76/1

oraz w miejscowości Wola Raciborowska, gmina Strzelce na terenie działek oznaczonych następującymi nr ewid. : 22/3, 23/3, 24/7.

 

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Strzelce w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce ( www.ugstrzelce.bip.org.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

                                                                                       Wójt

                                                                           /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

               

Otrzymują:

1.                         Pełnomocnik inwestora – Pan Zbigniew Kabaciński, ul. Owocowa 25, 95 – 050 Konstantynów Łódzki, adres do korespondencji: Akademicki Ośrodek Naukowo – Techniczny Z. Kabaciński, E. Szczepaniak, M. Trzcinka Sp. J. ul. Łagiewnicka 54/56, 91 – 463 Łódź,

2.                       Strony postępowania administracyjnego w drodze obwieszczenia

3.                       Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce  

4.           a/a      

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-05-25 14:13:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-25 14:17:41
  • Liczba odsłon: 257
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030923]

przewiń do góry