Strzelce, dnia 26.04.2011r.

 

GK - OŚ 6620.8.2011  

 

                           

   OBWIESZCZENIE

  o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego

 

       Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

  

  zawiadamiam

że w dniu 26.04.2011r. wydana została decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Pana Stefana Dreko, ul. Rojna 96, 91 – 134 Łódź w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego /piasku/ „Niedrzew Drugi”. Inwestycja zlokalizowano na części działki nr 1/14 w miejscowości Niedrzew Drugi, gmina Strzelce.

 

W dniu 21.04.2011 roku wpłynął wniosek inwestora - Pana Stefana Dreko, ul. Rojna 96, 91 – 134 Łódź    w sprawie wycofania wniosku (wraz z pozostałymi załącznikami) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego /piasku/ „Niedrzew Drugi”.

    Biorąc powyższe pod uwagę bezprzedmiotowość postępowania skutkuje wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania w myśl art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją spra wy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce , pokój nr 10, w godzinach urzędowania (tj. od 7.00 do 15.00) .

Na przedmiotową decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach   za pośrednictwem   Wójta Gminy Strzelce   w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce ( www.ugstrzelce.bip.org.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

Zastępca Wójta

/-/ Ewa Zielak

 

 

  Otrzymują :      

1.                       Wnioskodawca – Pan Stefan Dreko, ul. Rojna 96, 91 – 134 Łódź

2.                       Strony postępowania administracyjnego w drodze obwieszczenia

3.                       Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce  

4.            a/a    

 

     

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-28 12:03:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-28 12:04:18
  • Liczba odsłon: 254
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030548]

przewiń do góry