Strzelce, dn. 01.09.2011 r.

 

 

                                          MIESZKAŃCY     GMINY     STRZELCE

 

 

I   N   F   O   R   M   A   C   J   A

 

DOTYCZĄCA   ZWROTU   PODATKU   AKCYZOWEGO ZAWARTEGO   W   CENIE   OLEJU   NAPĘDOWEGO   WYKORZYSTYWANEGO   DO   PRODUKCJI   ROLNEJ

W    ROKU    2011  

 

 

 

 

Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, to jest osobie fizycznej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 

Wniosek   sporządzony   na   formularzu   urzędowym   o   zwrot podatku   składa   się   w   urzędzie   gminy   właściwym   ze   względu    na    miejsce     położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta   rolnego.

 

Wnioski     należy    składać   w   Urzędzie   Gminy   Strzelce   (pokój numer 7)   w   terminie od dnia 1 września do   30 września 2011 r. wraz z fakturami VAT albo potwierdzonymi przez upoważnionego przez wójta pracownika urzędu gminy za zgodność z oryginałem ich kopiami wystawionymi przez sprzedawców   oleju   napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49   za okres od   dnia   1 marca 2011 r.   do   dnia   31 sierpnia   2011 r.

 

Osoby będące dzierżawcami gruntów rolnych zobowiązane są do przedłożenia umowy dzierżawy.  

 

Jeżeli    producent    rolny   nie   posiada druku wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej druki wniosku dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce (pokój numer 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strzelce, dn. 01.03.2011 r.

 

 

 

 

                                                             MIESZKAŃCY     GMINY     STRZELCE

 

 

 

 

I   N   F   O   R   M   A   C   J   A

 

DOTYCZĄCA   ZWROTU   PODATKU   AKCYZOWEGO ZAWARTEGO   W   CENIE   OLEJU   NAPĘDOWEGO   WYKORZYSTYWANEGO   DO   PRODUKCJI   ROLNEJ

W    ROKU    2011  

 

 

 

Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, to jest osobie fizycznej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 

Wniosek sporządzony na formularzu urzędowym o zwrot podatku składa się w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

 

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Strzelce (pokój numer 7) w terminie od dnia 1 marca do   31 marca 2011 r. wraz z fakturami VAT albo potwierdzonymi przez upoważnionego przez wójta pracownika urzędu gminy za zgodność z oryginałem ich kopiami wystawionymi przez sprzedawców   oleju   napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49   za okres od   dnia   1 września 2010 r. do dnia   28 lutego   2011 r.

 

Osoby będące dzierżawcami gruntów rolnych zobowiązane są do przedłożenia umowy dzierżawy.

 

Jeżeli producent rolny nie posiada druku wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej druki wniosku dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce (pokój numer 7).

 

                                                                                                 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-09 14:26:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-15 10:58:10
  • Liczba odsłon: 302
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031003]

przewiń do góry