WYKAZ

nieruchomości  przeznaczonych  do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. nr 261 poz. 2603 z późn. zm. ) oraz w wykonaniu  Uchwały Nr  XXXIII/155/09 Rady Gminy Strzelce z dnia 23 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Klonowiec Stary i Uchwały Nr  XXXIII/156/09 Rady Gminy Strzelce z dnia 23 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Klonowiec Stary Wójt Gminy Strzelce podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej: 

 

  Lokalizacja

Nr  działki

Powierzchnia        w ha

Nr księgi wieczystej

Opis, przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

 Klonowiec

 Stary

82/2  i

83

0,1800

0,7200

 łącznie 0,9000

LD1K/00035533/1

Nieruchomość zabudowana składająca się z gruntu wraz          z naniesieniami w postaci kompleksu budynków  dawnej szkoły  podstawowej wraz             z  lokalem  mieszkalnym . Budynki gospodarcze, kotłownia , garaże.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.  Wg ewidencji gruntów i budynków: grunty orne stanowią 0,1000 ha , pastwiska trwałe -0,3400 ha, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 0,1300 ha, inne tereny zabudowane – 0,3300 ha.

311 400,00 zł netto

 Klonowiec

 Stary

82/1

 

0,9200

 

LD1K/00035533/1

Nieruchomość niezabudowana.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.                          Wg ewidencji gruntów                    i budynków: grunty orne stanowią 0.5900 ha , grunty zadrzewione i zakrzewione stanowią 0,3300ha.

81 400,00 zł netto

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Strzelce  w dniu 25 lutego 2011r. przez okres 21 dni.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1     pkt 1  i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,  w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu mogą składać wnioski o nabycie przedmiotowej nieruchomości.

Informacja o umieszczeniu nieruchomości w wykazie podana została do wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń w Klonowcu Starym i na stronie internetowej Urzędu Gminy Strzelce.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-01 11:58:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-01 11:58:37
  • Liczba odsłon: 291
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030917]

przewiń do góry