• ZARZĄDZENIE Nr 1/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 4.01.2011 r . w  sprawie przyznania opału dla ochotniczych straży pożarnych. 

 • ZARZĄDZENIE Nr 2/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 17.02.2011 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2011 r. 

 • ZARZĄDZENIE Nr 3/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 18 lutego 2011 r.    

  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Strzelce, przeznaczonej do sprzedaży.

 • ZARZĄDZENIE Nr 4/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzelce, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerem działek:   82/ 2 i 83 o pow. 0,9000 ha, oraz nr 82/1 o pow. 0,9200 ha , położonych w Klonowcu Starym.

 • ZARZĄDZENIE Nr 5/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzelce.

 • ZARZĄDZENIE Nr 6/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Gminy Strzelce.

 • ZARZĄDZENIE Nr 7/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie   planu dofinansowania   doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 • ZARZĄDZENIE Nr 8/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Strzelce.

 • ZARZĄDZENIE Nr 9/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 2 marca 2011 r . w sprawie okreslenia listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Gminy Strzelce. 

 • ZARZĄDZENIE Nr 10/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Strzelce. 

 • ZARZĄDZENIE Nr 11/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Strzelce. 
 • ZARZĄDZENIE Nr 12/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 31.03.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia kancelarii tajnej i powołania kierownika kancelarii tajnej. zarzadzenie_nr_12.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 13/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 04.04.2011 r. w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej.                zarzadzenie_nr_13.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 14/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 13.04.2011 r. w sprawie odwołania i powołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkocholowych.    zarzadzenie_nr_14.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 15/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 18.04.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2011 r.               zarzadzenie_nr_15.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 16/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 18.04.2011 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dla budżetu Gminy Strzelce na 2011 r.                 zarzadzenie_nr_16.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 17/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 09.05.2011 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem.               zarzadzenie_nr_17.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 18/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 18.05.2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej  w drugim przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzelce.                                                                                 zarzadzenie_nr_18.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 19/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 25.05.2011 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla budżetu Gminy Strzelce na 2011 r.                 zarzadzenie_nr_19.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 30.05.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na „Dobudowę sal nauczania początkowego przy Szkole Podstawowej w Strzelcach, dz.nr ewid. 7/1 i 1/2”.                                                                                                             zarzadzenie_nr_20.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 21/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 30.05.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2011 r.               zarzadzenie_nr_21.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 30.05.2011 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dla budżetu Gminy Strzelce na 2011 r.                 zarzadzenie_nr_22.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 23/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 30.05.2011 r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds.  szacowania szkód.   zarzadzenie_nr_23.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 24/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 10.06.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na Dowóz i odwóz dzieci do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Strzelcach ”.        zarzadzenie_nr_24.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 25/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 10.06.2011 r. w sprawie powołania  gminnej komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.                            zarzadzenie_nr_25.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 26/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 17.06.2011 r. w sprawie powołania  Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości...    zarzadzenie_nr_26.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 27/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 28.06.2011 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2011 r.               zarzadzenie_nr_27.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 20.07.2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. zarzadzenie_nr_28.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 29/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 22.07.2011 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego ...                                                      zarzadzenie_nr_29.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 28.07.2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości ...        zarzadzenie_nr_30.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 31/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 28.07.2011 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach na zbycie nieruchomości...            zarzadzenie_nr_31.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 32/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 28.07.2011 r. w sprawie udziału Gminy Strzelce w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania  zarzadzenie_nr_32.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 33/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 01.08.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.                                                                          zarzadzenie_nr_33.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 34/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 26.07.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2011 r.               zarzadzenie_nr_34.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 35/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 26.07.2011 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dla budżetu Gminy Strzelce na 2011 r.                 zarzadzenie_nr_35.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 36/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 03.08.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2011 r.               zarzadzenie_nr_36.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 37/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 08.08.2011 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Strzelce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń...                                                                          zarzadzenie_nr_37.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 38/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 06.09.2011 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Strzelce.                                                                    zarzadzenie__nr_38_2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 39/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 06.09.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2011 r.               zarzadzenie_nr_39.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 06.09.2011 r.  w sprawie przyjęcia planu finansowego dla budżetu Gminy Strzelce na 2011 r.                 zarzadzenie_nr_40.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 41/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 12.09.2011 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej w roku szkolnym 2011/2012.

  zarzadzenie_nr_41.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 42/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 12.09.2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego...                                                    zarzadzenie_nr_42.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 43/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 12.09.2011 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzania spisu z natury....                                            zarzadzenie_nr_43.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 44/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 19.09.2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych....                                             zarzadzenie_nr_44.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 45/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 19.09.2011 r. w sprawie dofinansowania kosztów dowozu dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Kutnie.                                                                                 zarzadzenie_nr_45.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 46/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 28.09.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia struktury stanowisk w Urzędzie Gminy Strzelce.       zarzadzenie_nr_46.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 47/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 28.09.2011 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2011 r.               zarzadzenie_nr_47.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 48/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 07.10.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2011 r.                   zarzadzenie_nr_48.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 49/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 07.10.2011 r.  w sprawie przyjęcia planu finansowego dla budżetu Gminy Strzelce na 2011 r.                 zarzadzenie_nr_49.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 50/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 07.10.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Wójta....                               zarzadzenie_nr_50.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 07.10.2011 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.                                       zarzadzenie_nr_51.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 52/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 07.10.2011 r. zmieniające zarządzenie  w sprawie reorganizacji formacjji obrony cywilnej...                         zarzadzenie_nr_52.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 53/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 31.10.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2011 r. zarzadzenie_nr_53._2011.pdf       
 • ZARZĄDZENIE Nr 54/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 16.11.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2011 r.                      zarzadzenie_nr_54.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 55/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 16.11.2011 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dla budżetu Gminy Strzelce na 2011 r.  zarzadzenie_nr_55.2011.pdf  
 • ZARZĄDZENIE Nr 56/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 10.11.2011 r. w sprawie    zakresu    oraz sposobu organizacji działania w przypadku zarządzenia ewakuacji I stopnia i opracowania planu ewakuacji II stopnia.   zarzadzenie__nr_56._2011.pdf        
 • ZARZĄDZENIE Nr 57/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 23.11.2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Sylwii Pacholec ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. zarzadzenie_nr_57.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 58/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 28.11.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2011 r.   zarzadzenie_nr_58.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 59/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 28.11.2011 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dla budżetu Gminy Strzelce na 2011 r.  zarzadzenie_nr_59.2011.pdf  
 • ZARZĄDZENIE Nr 61/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 07.12.2011 r. w sprawie    wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2011 r. zarzadzenie_nr_61.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 62/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 16.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Strzelce na 2011 r. zarzadzenie_nr_62.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 16.12.2011 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dla budżetu Gminy Strzelce na 2011 r.      zarzadzenie_nr_63.2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 64/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 16.12.2011 r. w sprawie    przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.        zarzadzenie_nr_64.2011.pdf 
 • ZARZĄDZENIE Nr 66/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia 30.12.2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na 2012 rok.    zarzadzenie_nr_66_2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 68/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia    30.12.2011 r.    w sprawie określenia wzoru wniosku o przydział lokalu mieszkalnego, socjalnego, zamiennego.       zarzadzenie__nr_68_2011.pdf
 • ZARZĄDZENIE Nr 69/2011 WÓJTA GMINY STRZELCE z dnia  30.12.2011 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Strzelce nr 96/2010 z dn. 30.12.2010 r. w sprawie Zasad (polityki) rachunkowości  w Urzędzie Gminy Strzelce. zarzadzenie_nr_69.2011.pdf
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-08 11:43:33
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-23 12:09:20
 • Liczba odsłon: 446
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030593]

przewiń do góry