Strzelce, dnia 19.01.2011r.

 

GK. - OŚ. 7627/2/1/2011

 

 

ZAWIADOMIENIE

 o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

       Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 73 § 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),  

 

  zawiadamiam

że w dniu 13.01.2011 roku na wniosek Pani Ewy Szczepaniak, ul. Admiralska 21b, 91 – 857 Łódź, (adres do korespondencji : AONT Sp. jawna, 91 – 463 Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56) działającej na mocy upoważnienia udzielonego przez Lagan Asfalt Polska z siedzibą przy ul. Elbląskiej 15 / 17, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

URUCHOMIENIU INSTALACJI PRZENOŚNEJ DO PRODUKCJI MIESZANEK MINERALNO – ASFALTOWYCH TYP FENIKS STARMIX 4000 O WYDAJNOŚCI 320 MG / GODZ

 zlokalizowanego na częściach działek o nr ewid. 1/2, 2/1, 3/2, 4, 6, 7/6, 7/8 obręb Sójki

W związku z powyższym zawiadamiam, iż z dokumentacją związaną z postępowaniem administracyjnym można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7.00 do 15.00 (pokój nr 10) .

 

                                   

Otrzymują:

1.                      Wnioskodawca - Pani Ewa Szczepaniak, ul. Admiralska 21b, 91 – 857 Łódź, (adres do korespondencji : AONT Sp. jawna, 91 – 463 Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56),

2.                      Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Roosevelta 9, 90 – 056 Łódź

3.                      Pan Witold Krzysztof Wojtunik, Sójki 13, 99 – 307 Strzelce

4.                      Pani Małgorzata Wojtunik, Sójki 13, 99 – 307 Strzelce

5.                      Pan Maciej Włodzimierz Andrzejewski, Sójki 18, 99 – 307 Strzelce

6.                      Pan Dariusz Zdzisław Jankowski, Sójki 19, 99 – 307 Strzelce

7.                      Pani Helena Elżbieta Jankowska, ul. Długosza 6 B m 2, 99 – 300 Kutno

8.                      Pan Radosław Antoni Żak, Muchnów 27 A, 99 – 307 Strzelce

9.                      Pani Teresa Grażyna Bielecka, Sójki 20, 99 – 307 Strzelce

10.                  Pan Tadeusz Wlazło, Sójki 22, 99 – 307 Strzelce

11.                  Wójt Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce

12.       a/a   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-20 13:20:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-20 13:20:17
  • Liczba odsłon: 273
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030925]

przewiń do góry