Strzelce, dnia 29.12.2010r.

 

GK – OŚ. 7627/7/11/2010

 

 

 

 ZAWIADOMIENIE

                                                                                       

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

           Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

 

  zawiadamiam

 

że w dniu 29.12.2010 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na : „dobudowie budynku inwentarskiego dla trzody chlewnej na działce o numerze ewidencyjnym „64/1 w miejscowości Niedrzaków 4, gmina Strzelce”.

     

       Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kutnie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce, pokój nr 10, w godzinach urzędowania (tj. od 7.00 do 15.00).

Na przedmiotową decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach  za pośrednictwem  Wójta Gminy Strzelce  w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 


                                                                Wójt

                                                    /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

 

            Otrzymują:

1.                 Wnioskodawca - Pan Wojciech Lenartowski, zam. Sieraków 1, 09 - 500 Gostynin

2.                 Pan Eugeniusz Mieczysław Marciniak, zam. Niedrzaków 4, 99 - 307 Strzelce

3.                 Pani Bożena Marciniak, zam. Niedrzaków 4, 99 - 307 Strzelce

4.                 Pan Marian Cierpikowski, zam. Niedrzaków 2, 99 - 307 Strzelce

5.                 Gmina Strzelce, ul. Leśna 1, 99 - 307 Strzelce

6.                 Pan Sławomir Czerwiński, zam. Niedrzaków 1, 99 - 307 Strzelce

7.                 Powiat Kutnowski, ul. Kościuszki 16, 99 - 300 Kutno

8.                 Pan Izydor Janus, zam. Niedrzaków 3, 99 - 307 Strzelce

9.                 Pan Radosław Grabowski, zam. Niedrzaków 7, 99 - 307 Strzelce

10.             Pani Kamila Grabowska, zam. Niedrzaków 7, 99 - 307 Strzelce

11.             Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy

12.             Strona internetowa

13.             A/a

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-05 10:40:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-05 10:40:18
  • Liczba odsłon: 308
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030836]

przewiń do góry