Strzelce, dnia 22.09.2010r.

GK.- OŚ.7627/9/9/2010

                         

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określeniu zakresu raportu

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm),  w związku z art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 22.09.2010r. zostało wydane postanowienie znak : GK – OŚ. 7627/9/8/2010 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określeniu zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu elektrowni wiatrowej o mocy 800kW w miejscowości Długołęka, gmina Strzelce, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 297.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Strzelce.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 

 

1.                      Pan Adam Macierewicz, zam. Rejmontów 14, 99 - 307 Strzelce

2.                      Pani Beata Lenc Macierewicz, zam. Rejmontów 14, 99 - 307 Strzelce

3.                      Pan Mariusz Szpik, zam. Długołęka 58, 99 - 307 Strzelce

4.                      Pan Wojciech Królikowski, zam. ul. Kościuszki 13 m 29, 99 - 300 Kutno

5.                      Pan Mirosław Kwiatkowski, zam. Wola Trębska 39, 09 - 550 Szczawin Kościelny

6.                      Pan Mariusz Cynkier, zam. ul. Strążyska 16 m 1, 92 - 102 Łódź

7.                      Pan Mariusz Dyjeciński, zam. Niedrzew Pierwszy 34, 99 – 306 Łanięta

8.                      Pani Grażyna Dyjecińska, zam. Niedrzew Pierwszy 34, 99 – 306 Łanięta

9.                      Pani Ewelina Oleczek – Stępka, zam. Długołęka 84, 99 – 307 Strzelce

10.                  Pan Józef Królikowski, ul. Wybickiego 8 m. 4, 99 – 300 Kutno

11.                  SILOPOL PŁOCK Sp. z o.o., ul. Portowa 2A, 09 - 401 Płock

12.                  Gmina Strzelce, ul. Leśna 1, 99 - 307 Strzelce

13.                  Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

 14.  A/a

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-09-28 07:57:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-28 07:57:49
  • Liczba odsłon: 253
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031149]

przewiń do góry