Strzelce, dnia 26.07.2010r.

 

GK – OŚ. 7627/8/7/2010

 

 

 

 ZAWIADOMIENIE

                                                                                       

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

           Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

 

  zawiadamiam

 

że w dniu 26.07.2010 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na :"adaptacji budynku stodoły w celu lokalizacji w jej pomieszczeniu produkcji brykietu z biomasy. Budynek położony jest w miejscowości Bociany 4, gmina Strzelce, działka nr 23/1".

    
  Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kutnie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce, pokój nr 10, w godzinach urzędowania (tj. od 7.00 do 15.00).


Na przedmiotową decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach  za pośrednictwem  Wójta Gminy Strzelce  w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

                                                            

 

                                                                            Zastępca Wójta      
                                                                            /-/ Ewa Zielak

 

 

 

Otrzymują:

1.                       Wnioskodawca - Pani Beata Szadkowska, zam. Bociany 4, 99 - 307 Strzelce

2.                       Pan Paweł Henryk Szadkowski, zam. Bociany 4, 99 - 307 Strzelce

3.                       Pani Seweryna Adamczyk, zam. Bociany 5, 99 - 307 Strzelce

4.                       Pan Jan Marian Koralewski, zam. Bociany 5, 99 - 307 Strzelce

5.                       Pan Tadeusz Zbigniew Koralewski, Bociany 5, 99 - 307 Strzelce

6.                       Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Roosevelta 9, 90 - 056 Łódź

7.                       Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

8.                       Strona internetowa.

9.                       A/a.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-28 14:45:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-28 14:45:58
  • Liczba odsłon: 263
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031101]

przewiń do góry