Strzelce, dnia 02.07.2010r.

GK.- OŚ.7627/7/5/2010

                         

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określeniu zakresu raportu

 

 Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm),  w związku z art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 02.07.2010r. zostało wydane postanowienie znak : GK – OŚ. 7627/7/4/2010 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określeniu zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na dobudowie budynku inwentarskiego dla trzody chlewnej w miejscowości Niedrzaków 4, gmina Strzelce, działka o numerze 64/1.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Strzelce.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

                                                 Wójt

                                                 /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

 

Otrzymują:

1.          Pan Wojciech Lenartowski, zam. Sieraków 1, 09 - 500 Gostynin

2.         Pan Eugeniusz Mieczysław Marciniak, zam. Niedrzaków 4, 99 - 307 Strzelce

3.         Pani Bożena Marciniak, zam. Niedrzaków 4, 99 - 307 Strzelce

4.         Pan Marian Cierpikowski, zam. Niedrzaków 2, 99 - 307 Strzelce

5.         Gmina Strzelce, ul. Leśna 1, 99 - 307 Strzelce

6.         Pan Sławomir Czerwiński, zam. Niedrzaków 1, 99 - 307 Strzelce

7.         Powiat Kutnowski, ul. Kościuszki 16, 99 - 300 Kutno

8.         Pan Izydor Janus, zam. Niedrzaków 3, 99 - 307 Strzelce

9.         Pan Radosław Grabowski, zam. Niedrzaków 7, 99 - 307 Strzelce

10.     Pani Kamila Grabowska, zam. Niedrzaków 7, 99 - 307 Strzelce

11.     Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

12.     a/a   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-08 07:55:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-08 07:55:42
  • Liczba odsłon: 252
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030848]

przewiń do góry