Strzelce, dnia 23.03.2010r.

 

GK. - OŚ. 7627/4/1/2010     

 

 

 

                           ZAWIADOMIENIE

 o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

       Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 73 § 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),  

  zawiadamiam

że w dniu 22.03.2010 roku na wniosek Dyrekcji Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 10A, 99 - 300 Kutno, reprezentującej Gminę Strzelce, ul. Leśna 1, 99 - 307 Strzelce, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

"rozbudowie oczyszczalni ścieków w Strzelcach".

W związku z powyższym zawiadamiam, iż z dokumentacją związaną z postępowaniem administracyjnym można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7.00 do 15.00 (pokój nr 10) .

 

                                                                 Zastępca Wójta

                                                                  /-/ Ewa Zielak

 

 

                                                              

Otrzymują:

1.                      Wnioskodawca

2.                      Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie k / Warszawy, Radzików, 05 - 870 Błonie

3.                      Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi, ul. Północna 27/29, 91 - 420 Łódź

4.                      Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. GRUPA IHAR, ul. Główna 20, 99 - 307 Strzelce

5.                      Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

6.           a/a   

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-24 11:57:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-24 11:57:12
  • Liczba odsłon: 253
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031152]

przewiń do góry