Strzelce, dnia 18.03.2010r.

 

GK – OŚ. 7627/3/7/09

 

 

 

 ZAWIADOMIENIE

                                                                                       

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

           Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 zpóźn. zm.),

 

  zawiadamiam

 

że w dniu 18.03.2010 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia polegającego na :  "wykonaniu odwiertu studni głębinowej zlokalizowanej w miejscowości Sójki gmina Strzelce na terenie działki nr ewid. 118".

    
  Z treścią decyzji oraz dokumentacją spra
wy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kutnie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce, pokój nr 10, w godzinach urzędowania (tj. od 7.00 do 15.00).


Na przedmiotową decyzję służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach  za pośrednictwem  Wójta Gminy Strzelce  w terminie 14 dni od jej otrzymania.

                                                         Zastępca Wójta

                                                         /-/ Ewa Zielak

 

 

Otrzymują:

1.   Wnioskodawca

2.   Strony postępowania administracyjnego

3.   Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

4.   Strona internetowa.

5.   A/a.

                                                                                               

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-19 14:45:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-19 14:45:22
  • Liczba odsłon: 252
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030599]

przewiń do góry