Strzelce, dnia 01.02.2010r.

 

GK. - OŚ.7627/6/9/08

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowienia o podjęciu z urzędu postępowania administracyjnego

 

       Zgodnie z art. 10 § 1 w związku z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 01.02.2010r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Strzelce znak: GK.- OŚ.7627/6/8/08 o podjęciu z urzędu postępowania administracyjnego, zawieszonego na mocy postanowienia Wójta Gminy Strzelce znak: GK – OŚ. 7627/6/6/08 z dnia 23.02.2009r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego generatora energii elektrycznej o mocy 600kW (Zespół Elektryczno – Wiatrowy) z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sójki na działce nr 54/2.

 

Na postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego nie służy zażalenie.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

 

 

 

                                                          Zastępca Wójta

                                                           /-/ Ewa Zielak

 

 

Otrzymują:

1.            Wnioskodawca

2.            Strony w postępowaniu administracyjnym

3.            Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

4.       A/a                                             

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-02-09 14:32:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-09 14:32:47
  • Liczba odsłon: 259
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031259]

przewiń do góry