Strzelce, dnia 21.01.2010r.

 

GK. - OŚ.7627/1/2010

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

       Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 73 § 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),  zawiadamiam, że w dniu 15.01.2010 roku na wniosek Pana Stefana Dreko właściciela firmy DREKO MEBLE, ul. Rojna 96, 91 - 134 Łódź zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji oznaczonej numerem : GK.-OŚ.7627/12/9/09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 900kW w Woli Raciborowskiej dz. nr ewid. 53/2 gmina Strzelce”.

         Zmiana wyżej wymienionej decyzji dotyczyć będzie rodzaju planowanej do realizacji elektrowni wiatrowej.

Według wydanej decyzji parametry przedstawiały się następująco:

- elektrownia wiatrowa o mocy 900 kW;

- wysokość wieży - 71 m;

- hałas -  105 dB.

Parametry po zmianie:

- elektrownia wiatrowa o mocy 1000 kW;

- wysokość wieży - 68,5 m;

- hałas -  103 dB.

Zastosowanie gondoli o mocy 1000 kW i poziomie dźwięku 103 dB, zainstalowanej na wieży o wysokości ok. 68,5 m npt spowoduje zmniejszenie zasięgu oddziaływania akustycznego elektrowni wiatrowej, przewidzianej do zainstalowania na działce o nr ewid. 53/2 w miejscowości Wola Raciborowska..

Wszystkie pozostałe parametry i warunki inwestycji mające wpływ na środowisko, jakie zostały określone w przedmiotowej decyzji, nie zostaną przekroczone.

         W związku z powyższym zawiadamiam, iż z dokumentacją związaną z postępowaniem  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7.00 do 15.00 (pokój nr 10) w terminie 14 od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

                                                                       Wójt

                                                         /-/ Tadeusz Kaczmarek

Otrzymują:

1.      Wnioskodawca

2.      Gmina Strzelce, ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce

3.      Strony w postępowaniu administracyjnym

4.      Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce 

  1. a/a    
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-27 12:52:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-27 12:52:53
  • Liczba odsłon: 285
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031172]

przewiń do góry