Strzelce, dnia 28.07.2009r.

 

GK – OŚ. 7627/14/8/09

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

                                                                                       

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

       Zgodnie z art. 84 ust. 1 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

 

  zawiadamiam

 

że w dniu 28.07.2009 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa istniejącej drogi powiatowej nr 2140E w granicach istniejącego pasa drogowego w związku z budową wiaduktu nad autostradą A 1 w km 239 + 522,31” na działkach oznaczonych nr 204/1 i 204/2 obręb Niedrzew Drugi, gmina Strzelce, w związku z budową autostrady A1 na odcinku: granica województwa kujawsko – pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230 + 817 do km 295 + 850 – Zadanie II, odcinek 1A – od granicy województwa kujawsko – pomorskiego/łódzkiego do węzła „Sójki”, od km 230 + 817 do km 245 + 800.

    
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Strzelce ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce, pokój nr w godzinach urzędowania (tj. 7.00 – 15.00).

Na przedmiotową decyzję
służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach  za pośrednictwem  Wójta Gminy Strzelce  w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 


                                                                         Wójt

                                                           /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

 

 

Otrzymują:

1.   Pełnomocnik wnioskodawcy

2.   Strony postępowania administracyjnego

3.   Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

4.   Strona internetowa.

5.   A/a.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-08-03 08:31:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-03 08:31:03
  • Liczba odsłon: 246
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030976]

przewiń do góry