Strzelce, dnia 24.06.2009r.

 

GK. - OŚ.7627/14/3/09

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

       Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),  zawiadamiam, że w dniu 19.06.2009 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie istniejącej drogi powiatowej nr 2140 E w granicach istniejącego pasa drogowego w związku z budową wiaduktu nad autostradą A 1 w km 239 + 522,31”

w związku z budową autostrady A1 na odcinku: granica województwa kujawsko – pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230 + 817 do km 295 + 850 – Zadanie II, odcinek 1A – od granicy województwa kujawsko – pomorskiego/łódzkiego do węzła „Sójki”, od km 230 + 817 do km 245 + 800; na następujących działkach ewidencyjnych: Gmina Strzelce, Obręb Niedrzew Drugi, nr działki : 204/1, 204/3 .

         W związku z powyższym zawiadamiam, że dokumenty związane z postępowaniem są do wglądu w Urzędzie Gminy Strzelce pokój nr 10.

 

                                                                   

 

                                                                      Zastępca Wójta

                                                                   /-/ Ewa Zielak

 

 

 

Otrzymują:

1.    Pełnomocnik wnioskodawcy

2.    Gmina Strzelce, ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce

3.    Strony w postępowaniu administracyjnym

4.    Strona internetowa Urzędu Gminy Strzelce

5.    A/a

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-07-03 12:23:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-03 12:23:24
  • Liczba odsłon: 266
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031013]

przewiń do góry