Strzelce, dnia 28.05.2009r.

 

GK.-OŚ.7627/11/5/09

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

 

  Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 28.05.2009 r. Wójt Gminy Strzelce wydał postanowienie znak: GK-OŚ.7627/11/4/09 o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa skrzyżowania istniejących dróg gminnych nr 102425E i nr 102424E w miejscowości Dębina z projektowanym dojazdem do obiektu WD204 nad autostradą A1 – Zadanie II”.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Strzelce w pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

Na przedmiotowe postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce (www.ugstrzelce.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.

 

      

 

 

                                                                    Wójt

                                                      /-/ Tadeusz Kaczmarek

 

 

 

 

 


Otrzymują:

1.                      Wnioskodawca

2.                      Strony postępowania administracyjnego

      3.   Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy

      4.   Strona internetowa

      5.   A/a 

 

  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-06-05 12:45:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-05 12:45:26
  • Liczba odsłon: 249
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031108]

przewiń do góry