Strzelce, dnia 19.02.2009r.

 

GK – OŚ – 7627/6/3/09

 

 

                                                                                                              

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

         Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2  i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 19.02.2009 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na:

„ Przebudowa drogi gminnej  - Glinice”.

   

     W związku z powyższym zawiadamiam, że dokumenty związane z postępowaniem są do wglądu w Urzędzie Gminy Strzelce pokój nr 10.

 

 

 

 

                                                                     Zastępca Wójta

                                                                   /-/ Ewa Zielak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-26 12:49:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-26 12:49:32
  • Liczba odsłon: 237
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030449]

przewiń do góry