Strzelce, dnia 04.02.2009r.

 

GK – OŚ – 7627/4/3/09

 

 

                                                                                                              

 

 

                                         OBWIESZCZENIE

                     o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

         Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), w związku z art. 49 i 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 04.02.2009 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowa i przebudowa dróg gminnych w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego – Etap II

nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej nr 102269 w miejscowości Siemianów dz. nr 36, gmina Strzelce”.

 

         W związku z powyższym zawiadamiam, że dokumenty związane z postępowaniem są do wglądu w Urzędzie Gminy Strzelce pokój nr 10.

 

 

 

 

                                                                       Wójt

                                                        /-/ Tadeusz Kaczmarek

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-04 14:43:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-04 14:43:16
  • Liczba odsłon: 263
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031222]

przewiń do góry