Strzelce, dnia 28.01.2009r.

 

GK – OŚ – 7627/3/3/09

 

 

                                                                                                              

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

       Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) , w związku z art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 23.01.2009 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na: „„Przebudowa linii energetycznej 110 kV GPZ Gostynin – GPZ Kutno w przęsłach pomiędzy słupami : nr 53 (istniejący) – 53 A (projektowany) – nr 54 (istniejący) wraz z pracami regulacyjnymi na terenie Gminy Strzelce w związku z budową autostrady A1”

         W związku z powyższym zawiadamiam, że dokumenty związane z postępowaniem są do wglądu w Urzędzie Gminy Strzelce pokój nr 10.

 

 

 

 

 

                                                                     Wójt

                                                          /-/ Tadeusz Kaczmarek

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-02 14:14:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-02 14:14:36
  • Liczba odsłon: 256
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030853]

przewiń do góry