Strzelce, dnia 09.01.2009r.

 

GK – OŚ – 7627/1/3/09

 

 

                                                                                                              

 

 

                       OBWIESZCZENIE -  ZAWIADOMIENIE

                     o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

       Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) , w związku z art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),  zawiadamiam, że w dniu 07.01.2009 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu urządzenia wodnego na terenie Oddziału w miejscowości Niedrzew, gmina Strzelce”.

         W związku z powyższym zawiadamiam, że dokumenty związane z postępowaniem są do wglądu w Urzędzie Gminy Strzelce pokój nr 10.

 

                                                                   

 

                                                          Wójt

                                                          /-/ Tadeusz Kaczmarek 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-14 11:04:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-14 11:04:38
  • Liczba odsłon: 285
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030709]

przewiń do góry