Strzelce, dnia 18.11.2008r.

 

 

GK – OŚ – 7627/6/3a/08

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

                                    

 Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) , w związku z art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),  zawiadamiam, że w dniu 17.11.2008 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa jednego generatora energii elektrycznej o mocy 600kW (Zespół Elektryczno – Wiatrowy) z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sójki na działce nr 54/2”.

         W związku z powyższym zawiadamiam, że dokumenty związane z postępowaniem są do wglądu w Urzędzie Gminy Strzelce pokój nr 10.

                                                                                                

 

                                                             Wójt

                                                /-/ Tadeusz Kaczmarek

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-11-21 08:08:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-21 08:08:58
  • Liczba odsłon: 267
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031075]

przewiń do góry