OGŁOSZENIE

 

 

 

 

Wójt Gminy Strzelce ogłasza, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na  realizację zadań publicznych  w 2008 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego postanawia się przyznać następujące dotacje:

 

 

I.       w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji

                               nie przyznano dotacji

 

 

II.      w zakresie  upowszechniania kultury

             Stowarzyszenie ,,Clonovia” – 5.000 zł

 

 

 

 

 

 

Podstawą do uruchomienia przyznanej dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy podmiotem zlecającym zadanie a ww.podmiotami. Umowy będą sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz.873 z póź.zm) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie w/w ustawy.

 

 

 

 

                                                           Wójt Gminy

                                                            /-/Tadeusz Kaczmarek

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-10-31 11:55:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-31 11:55:15
  • Liczba odsłon: 274
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1031110]

przewiń do góry