Strzelce, dnia 29.09.2008 r.

 

 

GK – OŚ. 7627/4/7/08                                                                                  

 

 

 

                            

 

OBWIESZCZENIE

 

 

    Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska /tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150/ Wójt Gminy Strzelce zawiadamia, że został sporządzony raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 500 kW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 33/9, położonej w miejscowości Zaranna, gm. Strzelce”.

 

W związku z powyższym Urząd Gminy Strzelce informuje, że w postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa każdy ma prawo zapoznać się z raportem oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia, składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

 

Wniosek wraz z „Raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 500 kW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 33/9, położonej w miejscowości Zaranna, gm. Strzelce” dostępny jest w Urzędzie Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, 99 – 307 Strzelce, w godzinach pracy urzędu tj. od 7.00 do 15.00 (pokój nr 10).

 

Obwieszczenie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Strzelce www.ugstrzelce.bip.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu.

                                                                   

                                                               Zastępca Wójta

                                                                /-/ Ewa Zielak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-10-02 14:17:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-02 14:17:04
  • Liczba odsłon: 281
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030854]

przewiń do góry