WYKAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY STRZELCE 2008 ROK

 1. Nr 1/08 z   dnia 9 stycznia 2008 roku w sprawie przyznania opału dla ochotniczych straży pożarnych.    
 2. Nr 2/08 z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 
 3. Nr 3/08 z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie   planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 4. Nr 4/08 z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Strzelce.
 5. Nr 5/08 z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia struktury stanowisk w Urzędzie Gminy Strzelce.
 6. Nr 6/08 z dnia 6 lutego 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli finansowej zawierającej procedury kontroli oraz regulamin kontroli finansowej.
 7. Nr 7/08    z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach.
 8. Nr 8/08 z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach.
 9. Nr 9/08 z dnia 4 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 10. Nr 10/08 z dnia 11 marca 2008 roku   w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej.
 11. Nr 11/08 z dnia 21 marca 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Strzelce, przeznaczonej do oddania w najem.
 12. Nr 12/08 z dnia 21 marca 2008 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 13. Nr 13/08 z dnia 21 marca 2008 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Strzelce na 2008 rok.
 14. Nr 14/08 z dnia z dnia 09 kwietnia 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Strzelce, przeznaczonej do oddania w użyczenie.
 15. Nr 15/08 z dnia 28 kwietnia 2008 roku  w sprawie   ustalenia dnia wolnego od pracy.
 16. Nr 16/08 z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie    powierzenia   stanowiska   dyrektora   Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów   w Strzelcach.
 17. Nr 17/08 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmniejszenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 18. Nr 18/08  z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Nr XVI/84/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 19. Nr 19/08 z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na Przebudowę gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych  w m.Wieszczyce gm.Strzelce.
 20. Nr 20/08 z dnia 7 maja 2008 roku   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Strzelce, przeznaczonej do sprzedaży.
 21. Nr 22/08 z dnia 21 maja 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Strzelce.
 22. Nr 23/08 z dnia 21 maja 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia struktury stanowisk w Urzędzie Gminy Strzelce.
 23. Nr 24/08 z dnia 2 czerwca 2008 roku w sprawie powołania komisji opiniującej złożone oferty podmiotów dotyczące organizacji i prowadzenia kolonii lub obozu w okresie wakacji o charakterze wypoczynkowo-sportowo-turystycznym z elementami profilaktyki uzależnień.
 24. Nr 25/08 z dnia 04 czerwca 2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Strzelce, przeznaczonej do sprzedaży.
 25. Nr 28/08 z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012”.
 26.  Nr 30/08 z dnia 23 czerwca 2008 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach.
 27. Nr 31/08 z dnia 25czerwca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na „Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi we wsi Długołęka gm. Strzelce.”
 28. Nr 32/08 z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na Budowę kanalizacji sanitarnej – etap III w miejscowości Strzelce .”
 29. Nr 33/08 z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na Budowę 20 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzelce .”
 30. Nr 34/08 z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012”.
 31. Nr 35/08 z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód   spowodowanych klęską suszy     w 2008 roku   oraz opiniowania wniosków kredytowych po tej klęsce na terenie gminy Strzelce.
 32. Nr 38/08  z dnia 4 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012".

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marek Tybura
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-03-07 09:06:48
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-09 08:51:53
 • Liczba odsłon: 461
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030852]

przewiń do góry