WYKAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY STRZELCE 2007 ROK     

 

 1. Nr 1/07 z dnia 2 stycznia 2007r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli finansowej zawierajacej procedury kontroli oraz regulaminu kontroli finansowej.
 2. Nr 2/07 z dnia 3 stycznia 2007r. w sprawie planu dofinansowania i form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie.
 3. Nr 3/07 z dnia 16 stycznia 2007r. w sprawie przyznania opału dla ochotniczych straży pożarnych.
 4. Nr 4/07 z dnia 23 stycznia 2007r.
 5. Nr 5/07 z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w kasie Urzędu Gminy Strzelce wg stanu na dzień 01.02.2007r.
 6. Nr 6/07 z dnia 2 lutego 2007r. zmieniające zarządzenie  sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli finansowej zawierajacej procedury kontroli oraz regulaminu kontroli finansowej.
 7. Nr 7/07 z dnia 12 marca 2007r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Siemianów, oznaczonej numerem ewidencyjnym 71 oraz nieruchomości położonej w miejscowości Długołęka, oznaczonej numerem ewidencyjnym 66/2.
 8. Nr 8/07 z dnia 22 marca 2007r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Strzelce na 2007 rok.
 9. Nr 9/07 z dnia 22 marca 2007r . w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.
 10. Nr 10/07 z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Nr VI/37/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
 11. Nr 11/07 z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie powołania komisji opiniującej złożone oferty podmiotów dotyczące organizacji i prowadzenia kolonii lub obozu w okresie wakacji o charakterze wypoczynkowo-sportowo-turystycznym z elementami profilaktyki uzależnień.
 12. Nr 12/07 z dnia 18 maja 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
 13. Nr 13/07 z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Nr VII/39/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2007 rok.
 14. Nr 14/07 z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnej produkcji rolnej spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji  i odtwarzania środków trwałych po tych klęskach na terenie gminy Strzelce.
 15. Nr 15/07 z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.
 16. Nr 16/07 z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie powołania stałej Komisji ds. likwidacji pieczęci.
 17. Nr 17/07 z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.
 18. Nr 18/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu samochodów osobowych niebędących własnością Gminy Strzelce używanych do celów służbowych.
 19. Nr 19/07 z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Strzelce.
 20. Nr 20/07 z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Strzelce.  
 21. Nr 21/07
 22. Nr 22/07 z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie powołania stałej Komisji ds. kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości.
 23. Nr 23/07 z dnia 25 li[pca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marty Jakubowskiej ubiegającej sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 24. Nr 24/07 z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i ośrodków oraz słuchaczy kolegiów.
 25. Nr 25/07 z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 r.
 26. Nr 26/07 z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie opracowania układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Nr VIII/43/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
 27. Nr 27/07 z dnia 10 sierpnia 2007 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli finansowej zawierającej procedury kontroli oraz regulamin kontroli finansowej.
 28. Nr 29/07 z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im.ks.St.Konarskiego w Strzelcach.
 29. Nr 30/07 z dnia 3 września 2007 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Strzelcach.
 30. Nr 31/07   z dnia 3 września 2007 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej   w Szkole Podstawowej w Strzelcach wg stanu na dzień 03.09.2007r.
 31. Nr 32/07    z dnia 3 września 2007 roku w sprawie zmniejszenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 32. Nr 34/07 z dnia 5 września 2007 roku w sprawie zmian w zarządzeniu w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli finansowej, zasadach(polityki) rachunkowości, zakładowym planie kont, procedurach kontroli, obiegu dowodów finansowo księgowych oraz przeprowadzania inwentaryzacji i zarządzeniach zmieniających przedmiotowe zarządzenie oraz w sprawie zmian w zarządzeniu w sprawie wprowadzenia  w życie instrukcji kontroli finansowej zawierającej procedury kontroli oraz regulamin kontroli finansowej.
 33. Nr 36/07/A z  dnia 21 września 2007 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.
 34. Nr 37/07  z dnia 27 września 2007 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
 35. Nr 41/07 z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 18/07 Wójta Gminy Strzelce.
 36. Nr 42/07 z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Strzelce, przeznaczonej do oddania w użyczenie .
 37. Nr 44/07 z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Strzelce, przeznaczonej do oddania w użyczenie.
 38. Nr 45/07 z dnia 29 listopada 2007 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli finansowej zawierającej procedury kontroli oraz regulamin kontroli finansowej.
 39. Nr 46/07 z dnia 05 grudnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Strzelce, przeznaczonej do oddania w najem.
 40. Nr 47/07 z dnia 05 grudnia 2007 roku     w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Strzelce, przeznaczonej do oddania w najem.
 41. Nr 49/07 z dnia 6 grudnia 2007 roku   w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej.
 42. Nr 51/07 z dnia 17 grudnia 2007 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Strzelce.
 43. Nr 52/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w kasie Urzędu Gminy Strzelce.
 44. Nr 53/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia stawki za dostarczenie energii cieplnej do lokali mieszkalnych      i użytkowych oraz za pobór ciepłej wody.
 45. Nr 54/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe.
 46. Nr 56/07 z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku 2007. 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-11 10:16:28
 • Informacja zaktualizowana przez: Marek Tybura
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-21 11:36:29
 • Liczba odsłon: 523
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030569]

przewiń do góry