WYKAZ ZARZĄDZEŃ WÓJTA GMINY STRZELCE 2003 ROK 

 1. Nr 1/2003 r. z dnia 06 stycznia 2003 r. w sprawie przyznania opału dla ochotniczych straży pożarnych
    
 2. Nr 2/2003 r. z dnia 08 stycznia 2003 r. w sprawie planu dofinansowania i form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie.
     
 3. Nr 3/2003 z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie dofinansowania kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodka szkolno-wychowawczego w Kutnie
     
 4. Nr 4/2003 r z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie opracowania szczegółowego planu dochodów i wydatków tj. układu wykonawczego na 2003 r.
      
 5. Nr 5/2003 r z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 r.
      
 6. Nr 6/2003 r z dnia 20 marca 2003 r. zmieniające zarządzenie Nr 9/97 Wójta Gminy Strzelce z dnia 17.03.1997 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Strzelcach
       
 7. Nr 7/2003 r. z dnia 26 marca 2003 r.w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 4/2003 Wójta Gminy Strzelce z dnia 20.023003 r. w sprawie opracowania szczegółowego planu dochodów i wydatków, tj. układu wykonawczego na 2003 r.
       
 8. Nr 8/2003 r z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Nr V/43/03
     
 9. Nr 9/2003 r z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych w 2003 r.
   
 10. Nr 10/2003 z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie sporządzenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach
   
 11. Nr 11/2003 r z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 r.
    
 12. Nr 12/2003 r. z dnia 10 kwietnia 2003 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu Pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Strzelcach
   
 13. Nr 13/2003 r. z dnia 18 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2003 r.
   
 14. Nr 14/2003 r.z dnia 23 kwietnia 2003 r.w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Nr VI/49/03 r.
    
 15. Nr 15/2003 r. z dnia 25 kwietnia 2003 r.w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy
     
 16. Nr 16/2003 r. z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 2003/2004 w Gminnym Przedszkolu w Strzelcach
     
 17. Nr 17/2003 r. z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania
       
 18. Nr 18/2003 r. z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym
      
 19. Nr 20/2003 r. z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację traktatu doty. Przystąpienia Rzeczypospolitej do Unii Europejskiej, w którym głosowanie zostanie przeprowadzone w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r.
     
 20. Nr 20/2003 r. z dnia 23 maja 2003 r.w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem autobusu dal potrzeb gminnych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach
   
 21. Nr 21/2003 z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 r.
     
 22. Nr 22/2003 z dnia 27 maja 2003 r.w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem autobusu dla potrzeb gminnych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Strzelcach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach
    
 23. Nr 23/2003 z dnia 04 czerwca 2003 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 r.
      
 24. Nr 24/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r.w sprawie nadania regulaminy Organizacyjnego Urzędu Gminy w Strzelcach
       
 25. Nr 25/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 r.
         
 26. Nr 26/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Nr VII/51/03
      
 27. Nr 27/2003 z dnia 01 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla p. Marcina Michalskiego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
     
 28. Nr 28/2003 z dnia 01 lipca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla p. Leszka Kaźmierczaka nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
     
 29. Nr 29/2003 z dnia 01 lipca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Zofii Pawłowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
     
 30. Nr 30/2003 a dnia 01 lipca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Danuty Kłosik nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
    
 31. Nr 31/2003 z dnia 08 lipca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 r.
     
 32. Nr 32/2003 z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. oszacowania szkód
        
 33. Nr 33/2003 z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 r.
      
 34. Nr 34/2003 z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające Zarządzenie Nr 24/2003 Wójta Gminy Strzelce z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie nadania Regulaminu Urzędu Gminy w Strzelcach
    
 35. Nr 35/2003 z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 r.
      
 36. Nr 36/2003 z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 r.
        
 37. Nr 37/2003 z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Strzelce Nr VIII/56/03
       
 38. Nr 38/2003 z dnia 03 września 2003 r. w sprawie pokrycia kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Kutnie.
        
 39. Nr 39/2003 z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zakupu biletów miesięcznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Muchnicach.
       
 40. Nr 40/2003 z dnia 25 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 r.
          
 41. Nr 41/2003 z dnia 30 września 2003 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Nr IX/59/03                                                      
 42. Nr 42/2003 z dnia 24 października 2003 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od  pracy                                                                                                     
 43. Nr 43/2003 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Nr X/60/03                                                
 44. Nr 44/2003 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003r.                                                                                                                          
 45. Nr 45/2003 z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej                                                                                                  
 46. Nr 46/2003 z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie pokrycia kosztów dowozu nauczycieli  realizujących nauczanie indywidualne                                                                 
 47. Nr 47/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003r.                                                                                        
 48. Nr 48/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Nr XI/73/03                                              
 49. Nr 49/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 r.                                                                                                                                                  
 50. Nr 50/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie wyznaczenia terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę za miesiac grudzień 2003 r.                                                                                    
 51. Nr 51/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2002 Wójta Gminy Strzelce     
     
 52. Nr 52/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2003 r. 
     
 53. Nr 53/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej złożone oferty podmiotów o przyznanie dotacji ze środków własnych Gminy Strzelce na zadanie "Dożywianie dzieci" 
   
 54. Nr 54/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zatrudnienia Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach   
 55. Nr 55/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2002 Wójta Gminy Strzelce w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Strzelce           
   
 56. Nr 56/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przeprowadzenia spisu z natury w kasie Urzędu Gminy Strzelce wg stanu na dzień  31.12.2003r.                                                                                                                              
 57. Nr 57/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do Uchwały Rady Gminy Nr XII/74/03 i w sprawie zmian w budżecie gminy w 2003r.                     
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-08-19 12:31:24
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-08-19 12:31:24
 • Liczba odsłon: 573
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1030520]

przewiń do góry